Trò game bài trực tuyến miễn phí có đổi thưởng

Bài viết
A- A A+ | game bài đổi thưởng Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO LÃNH ĐẠO TRẠM game bài đổi thưởng VÀ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH DÂN SỐ game bài đổi thưởng .

         Theo đó, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 14/9/2023 tại hội trường Trung tâm game bài đổi thưởng game bài đổi thưởng Chi cục dân số - KHHGĐ tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Chuyển trọng tâm từ giảm sinh sang sinh đủ 02 con tại vùng có mức sinh thấp”. Đối tượng học: Là các cán bộ quản lý game bài đổi thưởng cơ sở, cán bộ làm công tác dân số tuyến game bài đổi thưởng cơ sở và cán bộ ban, ngành, đoàn thể cấp xã, phường, thị trấn.

         Thời gian: 01 ngày/lớp; tương đương 08 tiết học.

         Nội dung: Triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ Sáu BCH Trung ương (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Triển khai Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”. Triển khai Quyết định số 2324/QĐ-BYT ngày 05/6/2020 của Bộ game bài đổi thưởng Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030; Triển khai Quyết định số 2019/QĐ-BYT ngày 27/4/2021 của Bộ game bài đổi thưởng Công bố danh sách các tỉnh, thành phố thuộc các vùng mức sinh áp dụng cho giai đoạn 2020-2025; Tổng quan về thực trạng mức sinh; Phương hướng điều chỉnh mức sinh phù hợp với vùng có mức sinh thấp; Hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện “Chuyển trọng tâm từ giảm sinh sang sinh đủ 02 con tại vùng có mức sinh thấp”; Thảo luận, chia sẽ kinh nghiệm, bế giảng.

game bài đổi thưởng

 

game bài đổi thưởng

 

game bài đổi thưởng

Các các bộ ban, ngành, đoàn thể tham gia đầy đủ

         Kết thúc buổi tập huấn các cán bộ quản lý game bài đổi thưởng cơ sở, cán bộ làm công tác dân số tuyến game bài đổi thưởng cơ sở và cán bộ ban, ngành, đoàn thể cấp xã, phường, thị trấn đã nắm vững những chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới để phục vụ tốt công tác dân số -KHHGĐ nhằm góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân và góp phần to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn./.  

 

 


Tác giả: Hoàng Văn Hòa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản quyền thuộc về Trò game bài trực tuyến miễn phí có đổi thưởng
Địa chỉ : Trần Văn Sớm, Phường 1, Thị Xã, game bài đổi thưởng , Bạc Liêu, Việt Nam
game bài đổi thưởng

Điện thoại: 0291.3847490 
Cấp cứu: 0291.3847529